Fårabäck

Utskick 2 till medlemmar i Fårabäcksområdet.

Tack alla snälla ni så hemskt mycket för alla värmande ord om mina noveller och sagor, det är så otroligt roligt; just nu är det svagt på den punkten för vi, hustrun och jag, har fått i uppdrag att skriva våra memoarer, vilket vi gör och det är inte enkelt. Hur var det egentligen och vad är sant, hur var tidsföljden, vem sa vad?  Men alla borde göra det.

Förlåt ni tre barn som tvingades av er mamma att sitta en kväll och lyssna på Tomtesagor mitt i sommaren. Jag ser på statistiken att ”Turvasen” varit populärast.

När man gör ett utskick, väcker det för många, fler frågor än svar. Ni som haft egna funderingar har jag diskuterat privat med. men några saker är mer av allmänintresse och jag skall svara; men skjut inte budbäraren.

Solceller är populärt och flera av er funderar seriöst; det är några saker att tänka på som man kanske inte noterar för att säljarna mörkar; Hela ekonomin bygger i grunden på att du får skattereduktion (0,60 kr/kWh) för bara hälften av din årliga totala förbrukning. Sälja får du göra över detta, men priset blir då sådär 40 öre sämre, realt. Skattereduktionen avräknas i turordningssystem, men det som gäller normalt, är för pensionärer, Fastighetsavgiften och sedan Inkomstskatten. Tänk på att om ni inte har så mycket skatt inbetalt, så skall det eventuellt trätas med ROT och RUT någon gång. Så det gäller att tänka till. Hyr du ut ditt hus så når du kanske upp över de fyrtiotusen i intäkter som är tak för beskattning. 

De som håller din mätare och din framledning är skyldiga att se till att du rent tekniskt kan sälja det du vill, dock om du vill byta din mätare till ett högre Amperetal (16 till 20) så är det du som betalar nya mätaren och den är inte gratis. Eftersom framledningen och servis kanske är dålig, så kan servishållaren begränsa din försäljning bra länge men inte i evighet flera år blir det oftast, skall du sedan fresta med att ladda elbilar kan det bli jobbigt. (Inom parentes så skall elskåpen inom området bytas, de är för farliga enligt nya säkerhetsföreskrifter) Starta inte upp utan riktiga avtal i förväg.

Tänk på att när elen bryts i nätet fungerar inte heller solcellerna, för att klara en nödsituation med t ex ljus och vatten måste du installera system för det, ofta en batterilösning.

Fårabäck ligger inom sk Riksintresse (försvarets) det gör att du måste göra en förfrågan hos Kommunen. Bygganmälan skall inte behövas i första läget. Normalt innebär det dock inget problem. Så här säger lagen.

Bygglovsbefriade solfångare och solcellspaneler får inte monteras på en byggnad som ligger inom eller i anslutning till ett område som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvaret. Det beror på att solenergianläggningar kan innebära elektromagnetiska störningar på verksamheter inom totalförsvaret. Detta innebär dock inte att sådana solenergianläggningar som monteras på byggnader som är placerade inom eller i anslutning till ett riksintresse för totalförsvaret alltid är bygglovspliktiga. Utan en bedömning måste göras i varje enskilt fall om solenergianläggningen avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende och därför kräver bygglov. (jfr prop. 2017/18:197 sid. 17)

Ring in till Kommunen och fråga först hur de ser på det.

Attefall är ett särskilt kapitel som många har svårt för men för Attefallshus gäller att bygger du 4,5 meter från din tomtgräns så får du bygga upp till 30 m2 och du behöver inte fråga någon, det räcker med en bygganmälan. Du får inreda med vatten och avlopp om ditt avloppssystem klarar det, men här har kommunen en generös inställning för de tjänar pengar på extratömningar. Har vi tomter i Fårabäck, ja det har vi, tomter på arrendeområden sammanfaller med begreppet ”Hemfridszon”. Hur stort är det då, enligt domar,  jo det är mycket enkelt det går till grannens tomt eller till väg; är det en allmänning så utgörs gränsen av en rimlighetsbedömning. När kommunen beviljar bygglov är det din ritade tomtkarta de utgår från, för de har inga synpunkter. (Och ja, du får ha staket runt din tomt, och ja du får ha hur stora och höga buskar du vill planterade. Och nej, du får inte gena över grannens tomt, inte på något vis.) Är du klok så markera dina hörn på tomten även om du inte vill sätta staket. Det kommer andra tider) Attefallshusets nock får inte överstiga 4 m. Detta är ett mätproblem och mäts från omgivande mark, inte där huset står som vid Friggebod.  Du får bygga hur många Attefallshus du vill men sammanlagda ytan får inte överstiga 30 m2. Du får inte bygga ihop det med annan byggnad. Du får bygga med källare om du vill. Attefallshuset har inget med Friggebodar att göra. Det får innehålla sovloft (andra våning). Ja du får hyra ut ditt Attefalls hus, hur mycket du vill. Du måste göra en Bygganmälan pga Riksintresset, men Försvaret har förlorat i högre rätt så de opponerar sig normalt inte.

Attefallstillbyggnad är en Bygglovsbefriad utbyggnad av din huvudbyggnad, ditt hus, på max 15 m2. Du behöver inte fråga någon så länge du är 4,5 m från tomtgräns. Den får vara lika hög som ditt hus och innehålla vad du vill, du får ha källare under. Du får ha takkupa etc. Samma sak här, Riksintresset går in och du måste göra Bygganmälan så att försvaret får säga sitt om de vill, men det vill de inte normalt.

Just nu så sitter kloka människor i EU och funderar på olika förslag som vi kommer att märka av vad det lider EU vill ha enklare regler. Bl.a. funderar man på att ta bort 4,5 m regeln och att sk prickad mark skall försvinna. Europa behöver förtätas, som politiker ser det så är det enklaste sättet att bebygga ett land att öka rymligheten i byggnadsregler så att de kan bli permanenta, det skapar en fri lägenhet/hus för varje familj som flyttar ut i sitt Sommarhus. Politiker säger inte det här, de talar istället om att de skall förenkla. 

Uppföljning, Grinden till övningsfältet som styrelsen anser skall vara stängd av någon outgrundlig anledning, mycket ogint kan man tycka, skall inte samhället vara så öppet och inbjudande som möjligt? Varför skall Åhusbor, Cykelturister och hundägare hotas med grindar och skyltar, många tror nämligen att det är förbjudet att gå in och vänder, en del har till och med blivit utskällda så pass att de stått och gråtit. Som sagt ogina själar är det tristaste som finns. Varför har styrelsen så svårt att inse vad Strandskyddslagen säger om byggnadsverk, avstängningar etc. Jag tror allvarligt att styrelsen bedriver vendetta mot någon på området; nu är Fortifikationsförvaltningen inkopplad så får vi se vad som är rätt eller fel. Tillsvidare håller jag grinden öppen, hjälp till med det och låt er inte skrämmas av okunnighet.

Förhandlingar med Godsförvaltningen/ HG blir nog inte så enkelt, de är bekymrade för att vi inte gick med på att förhandla nytt avtal, de kommer sannolikt att pröva det i Arrendenämnden,  vägen säger de blankt nej till, de anser att de inte kört sönder den utan det har skett för att vägen är dåligt byggd och dåligt underhållen. Jag har ingen aning; detta är bara vad som sägs då jag träffar på folk från Godset och står och tjötar med dem uppe i skogen. Arvsordningen på Godset är klar (ryktesvis) och förvaltningsmodellen kommer inte att ändras oavsett hur det går för den gode HG. Det kommer inte att bli någon rea på mark om det ens blir någon försäljning av någonting alls, ”vår” mark ägs idag privat av HG. Det är alltså samma

förvaltning och samma motpart oavsett om HG lever eller går bort. Taxeringsvärdet är 28 miljoner vilket betyder en förhandlingsnivå på 50 miljoner och uppåt, mycket uppåt normalt. Havstomter brukar säljas för minst tre ggr taxeringsvärdet. Kanske är dags att börja förhandla om inteckningsrätt istället. Styrelsen har inte lagt in Intresseanmälan till Lantmäteriet man blir upprörd så det förslår; i mejlet bifogade jag handlingarna, kanske menar styrelsen att det inte behövs? Jo det behövs av en massa skäl och den ligger i 10 år. Idag kan alltså Godset (fullmakt från HG) sälja till vem de vill. Så om det skall säljas får vi slåss med Investerare direkt på en öppen marknad om vi ens får reda på att det säljs. Det första en investerare gör är att höja arrendet med all den problematik som då uppstår, samtidigt försvinner jämförelsetalen för arrendenämnden och vi får betala marknadspris; vad kan det vara? 4 000 per månad fortfarande billigt för en tomt vid havet. Då ligger vi på ett markvärde på ca 45 miljoner (10% avkastningsränta). Förstår ni? Detta är en problematik som rinner mellan fingrarna. Vad har nya Markägaren för ekonomiska preferenser? Vi har ingen aning för vi för inte dialog. När vatten och avlopp kommer till byn öppnar sig nya möjligheter för en investerare vad gäller marken norr om Fårabäck, Riksintresse? Vi har sett det komma förr.

Lekplatsen, kära vänner låt inte era barn leka på lekplatsen förrän den är ombyggd och så säker den kan bli. Mats Dragg vet inte ett dugg om lekplatser, inte ett dugg. Ingenting om strandskyddslagen heller. Så låt er inte luras av styrelsen. Lekplatsen är inte besiktigad. Besiktning av Lekplatser är inte Googelbart.

Styrelsen har lite att stå i. Bryggorna saknar bygglov, lekplatsen är osäker, grinden har inte styrelsen med att göra, Attefalls hus går inte att tramsa bort med påhittade paragrafer, Intresseanmälan (Hembud) är inte inlämnat, förhandlingar med Godset pågår ej (och har aldrig förekommit i egentlig mening vad avser köp) ansvarsförsäkring. Det är dags att mobilisera det duktiga folket i Fårabäck till nästa styrelse, det finns så många kluriga, erfarna personer unga som gamla så man bävar ibland när man talas vid.

Tänk vad jag önskar att Styrelsen publicerar dokument som visar oss hur det ligger till och tänk vad gott jag skulle må om jag har fel på alla punkter.

Nu återgår jag till memoarerna annars blir det inte roligt.

 

Det här inlägget postades i FÅRABÄCK. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *